Zombie Shooter

OS: Windows 98 Windows 2000 Windows XP Windows Me Windows NT
Memory: 256 MB
CPU: P3 800
Video: 32MB 3D Direct3D compatible video card

Gdzie przebiega granica mi?dzy ?yciem i ?mierci?? Jak daleko posun? si? naukowcy, ?eby j? zrozumie?? Ludzko?? znowu jest w niebezpiecze?stwie. Tym razem, naukowcy nie powstrzymali zagro?enia i sami zamienili si? w potwory! T?umy zombie kot?uj? si? w ukrytej bazie, a straszliwa zaraza lada moment opanuje ca?? ziemi?! To ostatnia chwila na ocalenie ziemi przez totaln? zag?ad?! We? udzia? w wielkiej bitwie o uratowanie ludzko?ci w grze Zombie Shooter!