Virtual Villagers

OS: Windows 98, Windows 2000, Windows XP, Windows Me Memory: 96 MB DirectX: 7.0 or later CPU: P300

Troska dla i wychowuj? plemi? ma?y zasiedla? przez wyk?adanie & zasadniczy prze?ycia. Ucieczka od volcano wybuch, wasz ma?y prostacy znajduj? siebie stranded na tajemniczej nowej wyspie. One potrzebuj? stawa? si? farmerami, budowniczowie, naukowcy i rodzice jak one wyrabiaj? decyzje o unpredictable 'wydarzenia wyspy! Pomagaj? & bada? i odtwarzaj? ich nowy domowy . Jak wasze miasteczko ro?nie i prosperuje , wasi prostacy staj? si? o ich tajemniczej nowej wyspie domowy i tajemnice to trzyma. Jak b?dzie wy prowadzicie wasze plemi??