Venture Arctic

OS: Windows 98, Windows 2000, Windows XP, Windows Me, Windows 98SE, Windows Vista Memory: 512 MB CPU: P3 2.0GHz Video: 3D Video Card with 64 MB RAM

Przedsi?wzi?cie Arktyka jest an wzajemnie oddzia?ywuj?cy ekosystem w mo?esz w?adza rwnie ty podoba? si?. Niepodobny inny Tajkuny Zawody , tu s?...