Universal Boxing Manager

OS: Windows 95, Windows 98, Windows 2000, Windows XP, Windows Me

Uniwersalny Zarz?dzaj?cy Umieszczenia jest sko?czonym umieszczeniem udawania: tworz? wasz w?asny zwyczaj zarz?dzaj?cy, wychowuj? wasz boxer's zr...