System Mania

OS: Windows XP, Windows Vista Memory: 128 MB DirectX: 8.1 or later CPU: P800 Video: 64MB 3D Video Card

Pom? Fionie w realizacji jej marze? o w?asnym warsztacie! Odpowiadaj?c na wezwania lokalnych firm, musi ona podtrzyma? pr...