Robbie: Unforgettable Adventures

OS: Windows 98/2000/ XP/Me/NT/Vista
Memory: 64 MB
DirectX: 8
CPU: P3 800
Video: 32 MB

Z dala od Ziemi znajduje si? niewielka planeta zamieszkana przez przyjacielskie roboty. Nazywa si...