Roads of Rome

OS: Windows XP/Vista
CPU: 1.0 GHz
RAM: 128 MB
DirectX: 8.0
Hard Drive: 81 MB

Rzymskie Imperium by?o s?ynne na ca?ym ?wiecie z powodu swojej pi?kno?ci oraz bogactwa. W tym okresie mia?o miejsce wiele ...