Ricochet Xtreme

OS: Windows 95, Windows 98, Windows 2000, Windows XP, Windows Me, Windows NT CPU: Pentium II 266 Memory: 32 MB DirectX: Version 2.0

Ricochet jest nagroda wygrywaj?cy breakout gra stylu przedstawiaj?cy wsp?czesna grafika, d?wi?k , i partie nowego skr?ca na starym klasyku. To...