Ricochet Infinity

OS: Windows 95, Windows 98, Windows 2000, Windows XP, Windows Me, Windows Vista Memory: 256 MB DirectX: 7.0 or later CPU: P733

Ricochet wok? Galaxy w ten dynamicznie b?yszcz?cy breakout czynno?ciowa gra! Posuwa? si? poprzek 216 przera?liwe poziomy, z tysi?cami wi?ksza...