Piggly Christmas Edition

OS: Windows 98, Windows 2000, Windows XP, Windows Me, Windows Vista, Memory: 256 MB, DirectX: 8.0 or later, CPU: P2 500, Video: 3D Video Card

Czy widzia?e? kiedy? ?wink? wchodz?c? na drzewo? ?ongluj?c? jab?kami? Wykonuj?c? salto? Je?li nie, to znaczy, ?e nigdy nie...