Pantheon

PII-600 / 64M RAM / 16M Video 3D, Windows XP, DirectX 9.0

Przygotuj si? na odkrycie magicznych artefaktw staro?ytnych bogw w tajemniczym ?wiecie! Musisz rozwi?za? ?amig?wki i ze...