Natalie Brooks: Tajemnice z Szkolnej ?awki

PII-600 / 64M RAM / 16M Video 3D, Windows XP, DirectX 9.0

Pewnego dnia Natalie Brooks otrzymuje list od swojego przyjaciela z lat szkolnych, Chada Robertso...