My Tribe

OS: Windows 95, Windows 98, Windows 2000, Windows XP, Windows Me, Windows Vista Memory: 256 MB CPU: P600

Rozbici na pi?knej tropikalnej wyspie, dzielni cz?onkowie twojego plemienia musz? stworzy? swj nowy dom! Pod twoim przyw...