My Life Story: Adventures

OS: Windows XP/Vista
CPU: 1.0 GHz
RAM: 512 MB
DirectX: 9.0
Hard Drive: 67 MB

Jaki jest twj ?yciowy cel? Dlaczego budzisz si? ka?dego ranka? Te i inne pytania m?cz? ci? ka?dej nocy. Pewnego ranka bud...