LexiCastle

OS: Windows 98, Windows 2000, Windows XP, Windows Me, Windows NT Memory: 16MB CPU: P200

W tej zabawie formu?uj? poszukiwawcz? gr?, wy ??czycie list do??czenia blokw tworzy? s?owa i wygrywaj? ogromne punkty . Gi?tki przewd izolowan...