Kasuko

PII-600 / 64M RAM / 16M Video 3D, Windows XP, DirectX 9.0

Je?li lubisz zarwno liczenie jak i zabaw?, musisz koniecznie wyrpbowa? t? gr?! "Kasuko" wymaga uwagi oraz umiej?tno?ci...