Jurassic Realm

OS: Windows 98, Windows 2000, Windows XP, Windows Me
Memory: 128 MB
DirectX: 8.0 or later
CPU: P800
Video: 32MB Video Card

Badaj? przedhistoryczn? ziemi? w tym blockbusting dinosaur-age zbija? z tropu z wi?cej ni? 150 skamienie?o?ci? zape?ni? poziomy, zmienny w??cz...