Frizzle Fraz

OS: Windows 95, Windows 98, Windows 2000, Windows XP, Windows Me, Windows NT Memory: 128 MB CPU: P733

Poprzez get your Fraz ka?dym poziomie ratowania mniejszych Frizzles, zbieraj?c klucze i serca unikaj?c przeszkd. Za pomoc? klawiszy strza?ek do ...