Forgotten Riddles: The Moonlight Sonatas

OS: Windows XP, Windows Vista Memory: 128 MB CPU: P600

Franciszka von Amadeus by?a dzieckiem utalentowanym kompozytorem i Prodigy. Miasto Godesberg daje Ci dost?p do swojego dziennika nape?niony tajem...