Eye for Design

OS: Windows 98 Windows XP Windows Me Windows Vista Memory: 512 MB DirectX: 7.0 or later CPU: P 1.0 GHZ Video: 32MB 3D accelerated video card Internet: Active Internet Connection

Po ucz?szczaniu najwi?cej presti?owe wn?trze decorator akademia w Pary?u, i ko?cz?cy wy?sze studia na grze jej klasa , Halle jest gotowy bra?...