Etch A Sketch

OS: Windows 2000 Windows XP Windows Vista Memory: 256 MB CPU: P3 500

Grizelda witch ma wstrz?sany rzeczy wewn?trz Etch Szkic, i Knobby musi odtwarza? "poci?gaj? i rozkazywa? " do jego ?wiat . Pomoc Knobby ratuj?...