Engineering - Mystery of the ancient clock

PII-600 / 64M RAM / 16M Video 3D, Windows XP, DirectX 9.0

Przedstawiamy fascynuj?c? gr? "Engineering: The Mystery of the Ancient Clock"! Odkryj tajemnic? staro?ytnego chronografu. Na ka?dym poziomie b?dziesz musia? odszuka? cz??ci czasomierza, aby zdo?a? go naprawi? zanim sko?czy Ci si? czas. ?ywa grafika i d?wi?ki, a tak?e mo?liwo?? gry w trybie bez ogranicze? czasowych pomog? Ci si? zrelaksowa?, kiedy ju? uporasz si? z najwi?kszymi wyzwaniami w grze. Dobrej zabawy!