Easter Bonus

OS: Windows 95, Windows 98, Windows 2000, Windows XP, Windows Me Memory: 64 MB DirectX: Any Version CPU: P300 Video: DirectX Compatible Video Card

Je?li kochasz gry dopasuj 3, musisz zagra? w "Easter Bonus" wci?gaj?c? i dobr? pod wzgl?dem graficznym najnowsz? gr? tw...