Defender of the Crown: Heroes Live Forever

OS: Windows 98/Windows 2000/Windows XP/Windows Me/Windows Vista, Memory: 128 MB, DirectX: 9c, CPU: P3 800, Video: GeForce2 3D 32MB

Pokonaj pi?ciu przebieg?ych w?adcw, aby przej?? kontrol? nad ?redniowieczn? Angli?! Stwrz i pop...