Cinema Tycoon 2: Movie Mania

OS: Windows 2000, Windows XP, Windows Vista Memory: 256 MB DirectX: 8.1 or later CPU: P 1.0GHz Video: 16mb 3D Video Card

Sprawd?, czy mo?esz kogo? Twoich konkurentw i rozwj dzia?alno?ci gospodarczej przynosz?cej zyski w Cinema Tycoon 2: Film Mania! Wynajem i ogie?...