Call of Atlantis

OS: Windows 98, Windows 2000, Windows XP, Windows Me, Windows NT, Windows Vista
Memory: 256 MB
DirectX: 8.0 or later
CPU: P 1.0GHz

Atlantis potrzebuje prawdziwego bohatera, ktry uchroni krain? przed wielkim niebezpiecze?stwem w trzeciej cz??ci tej prze...