Alien Stars

OS: Windows 95, Windows 98, Windows 2000, Windows XP, Windows Me
Memory: 128 MB
DirectX: 8.1
CPU: P2 500
Video: Direct3D compatible video card

Miliony kilometrw od domu zasiadamy w kokpicie najszybszego jednoosobowego my?liwca, jaki kiedykolwiek zbudowano. Cel: un...